Kontrola i nadzor

Tehnička kontrola dokumentacije je zakonom predviđeni mehanizam koji štiti investitora i druge zaintresovane strane od eventualnih grešaka u projektu i nepoštovanja preporuka i standarda. Ovo je praktično i jedini korak u kojem se mogu sprečiti nepravilnosti, nepotrebni troškovi, pa čak i teže posledice. 

Zbog toga je veoma važno pristupiti tehničkoj kontroli sa maksimalnom ozbiljnošću i posvećenošću.
Pro-energo radi suštinsku kontrolu dokumentacije tokom i nakon projektovanja i na taj način daje investitoru potpunu sigurnost. Poslovi stručnog nadzora su zakonom propisani i neophodni za dobijanje upotrebne dozvole. 
Nadzor investitoru i nadležnim komisijama i inspekcijama garantuje da je objekat izradjen u skladu sa dokumentacijom i važećim propisima, kao i da su radovi izvedeni kvalitetno uz poštovanje pravila struke i prezentiranje odgovarajućih atesta. Zadatak nadzora je da sve neusaglašenosti razreši na licu mesta uz konsultacije i saglasnost investitora, izvođača i projektanta.
 
Pro-energo obezeđuje stručni nadzor elektro, građevinske, mašinske i tehnološke struke i kompletan konsalting i nadzor protivpožarnih instalacija.